Voor de lessen worden de volgende tarieven gehanteerd:

Per les a 60 minuten: € 48

Pakket van 10 lessen: € 470

Totaal Pakket (30 lessen incl. examen): € 1.590

Totaal Pakket, incl. tussentijdse toets: € 1.790

Tussentijdse toets: € 225

Praktijkexamen incl. uur warm rijden: € 250

Faalangstexamen: € 275

Herexamenpakket (5 lessen + examen): € 450